szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursyszkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie Office szkolenia, kursy, szkolenie PowerPoint

Szkolenie PowerPoint sztuka prezentacji

Program szkolenia:

Szkolenie MS PowerPoint - sztuka prezentacji przeznaczone jest dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z profesjonalną pracą z najbardziej znanym programem do tworzenia prezentacji jakim jest Microsoft PowerPoint. Uczestnicy szkolenia PowerPoint nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej aplikacji MS PowerPoint. Szkolenie PowerPoint prowadzone jest od podstaw po zaawansowane techniki tworzenia i wyświetlania prezentacji multimedialnych.


Program szkolenia PowerPoint :

 1. Wprowadzenie do programu PowerPoint
  . Okno programu PowerPoint
  . Menu programu PowerPoint
  . Paski narzędzi
  . Menu kontekstowe
  . Okienka zadań
  . Uzyskiwanie pomocy

 2. Tworzenie prostej prezentacji za pomocą szablonu
  . Uruchamianie programu PowerPoint
  . Wybieranie szablonu
  . Wybieranie układu slajdu
  . Tworzenie listy punktowanej
  . Tworzenie wykresu
  . Przeglądanie prezentacji
  . Zapisywanie, otwieranie i zamykanie prezentacji
  . Drukowanie prezentacji
  . Widok normalny
  . Panel Konspekt
  . Efekty przejść i animacje

 3. Tworzenie slajdów tekstowych 
  . Wybieranie układu tekstu 
  . Tworzenie pola tekstowego 
  . Przesuwanie tekstu
  . Zmiana wielkości liter 
  . Ujednolicanie stylu 
  . Tworzenie listy numerowanej 
  . Zmiana wyglądu tekstu 
  . Efekty i kolor czcionki 
  . Wyrównywanie akapitów 
  . Formatowanie tekstowego symbolu zastępczego 
  . Odstępy między wierszami i akapitami 
  . Malarz formatów

 4. Tworzenie wykresów 
  . Tworzenie slajdu z wykresem
  . Wpisywanie danych
  . Importowanie danych 
  . Tworzenie łącza między plikiem źródłowym a arkuszem danych wykresu 
  . Wybieranie typu wykresu
  . Wstawianie tytułów 
  . Wstawianie etykiet danych 
  . Zmiana położenia etykiet danych 
  . Modyfikowanie wykresu 
  . Tworzenie dwóch wykresów na slajdzie 
  Schematy organizacyjne i diagramy, tabele
  . Schemat organizacyjny 
  . Galeria diagramów
  . Edycja schematu organizacyjnego
  . Tworzenie diagramu niestandardowego 
  . Skala wyświetlania 
  . Tworzenie slajdu z tabelą 
  . Wpisywanie tekstu do tabeli

 5. Dodawanie obiektów graficznych
  . Rysowanie linii 
  . Rysowanie strzałek 
  . Tworzenie łączników 
  . Tworzenie wielokątów i kształtów niestandardowych 
  . Tworzenie autokształtów 
  . Modyfikowanie autokształtów
  . Wypełnianie obiektu kolorem
  . Wypełnianie obiektu gradientem, teksturą lub deseniem
  . Wypełnianie obiektu obrazem 
  . Dodawanie cienia 
  . Dodawanie efektu 3-D
  . Importowanie elementów graficznych

 6. Tworzenie pokazu slajdów 
  . Praca nad pokazem slajdów
  . Pokaz slajdów w działaniu 
  . Wyświetlanie slajdów 
  . Tworzenie przycisków akcji
  . Tworzenie przycisku akcji Powrót 
  . Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów 
  . Niestandardowy pokaz slajdów w działaniu 
  . Rysowanie na slajdach podczas pokazu slajdów 
  . Tworzenie automatycznego pokazu slajdów 
  . Próba tempa pokazu slajdów

Metodologia pracy podczas szkolenia PowerPoint:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

Czas trwania: 14 godzin 2dni
Status szkolenia: otwarte zamknięte
Najbliższy termin:

2-3 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

7-8 styczeń
5-6 luty
4-5 marzec
6-7 kwiecień
6-7 maj
3-4 czerwiec

do uzgodnienia
Cena: 1100 zł/osoba

do uzgodnienia

pobierz program szkolenia PowerPoint - szkolenie podstawowe program szkolenia PowerPoint

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte druk zgłoszenia na szkolenie

bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left