szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie Linux szkolenia, kursy, szkolenie programowanie w powłoce BASH
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

tytul
Opis szkolenia:

Szkolenie Linux programowanie BASH przeznaczone jest dla administratorów systemów Linux, administratorów sieci chcących zapoznać się z metodami programowania w powłoce bash. Uczestnicy szkolenia Linux programowanie w powłoce BASH powinni posiadać elementarną wiedzę dotyczącą systemu Linux i sieci w tym systemie.

Program szkolenia Linux BASH programowanie:

 1. Najprostszy skrypt

 2. Wybór powłoki (magic number #!, sha-bang)

 3. Wywoływanie skryptu

 4. Komendy zewnętrzne i wbudowane

 5. Niektóre znaki specjalne
  Komentarz (#)
  Koniec linii (;)
  Pusta instrukcja (:)
  Przekierowanie wejścia wyjścia (>, <, >>)
  Przekierowanie wyjścia
  Przekierowanie wejścia
  Potok (|)
  Uruchomienie procesu w tle (&)

 6. Zmienne i parametry
  Niszczenie zmiennych (unset)
  Zmienna o wartości null
  Zapisywanie wyniku programu do zmiennej (backquotes ` `)
  Parametry wywołania skryptu ($0,  $#, $1, $2, $3....)
  Instrukcja shift
  Cytowanie
  Znak ucieczki (\)

 7. Wyrażenia regularne (Regular Expressions)

 8. Instrukcje warunkowe
  Instrukcja if/then
  Instrukcja if/then/else
  Zagnieżdżenie instrukcji if
  Instrukcja if/elif
  Instrukcja case
  Operatory
  Operatory and, or (&&, ||)
  Komenda test

 9. Kończenie skryptu
  Instrukcja exit
  Wykorzystanie statusu zakończenie programu w skryptach ($?)

 10. Testy i operatory
  Operatory testu pliku
  Testy rodzaju pliku
  Testy atrybutów pliku

 11. Operatory porównania
  Porównywanie arytmetyczne z wykorzystaniem komendy if
  Operatory porównania liczb całkowitych
  Porównywanie ciągów
  Porównywanie złożone (and, or)
  Zagnieżdżenie operatorów porównania
  Operator przypisania
  Operatory arytmetyczne
  Operatory działań na bitach (bitwise operators)
  Operatory logiczne
  Stałe numeryczne

 12. Pętle
  Pętla for/in
  Komenda seq
  Pętla while
  Pętla until
  Sterowanie przebiegiem pętli (break, continue)

 13. Przetwarzanie tekstu
  Komendy head, tail
  Sort, Uniq, Expand, Unexpand
  Cut, Paste, Join, Wc,Tr

 14. Przeszukiwanie tekstu (grep)

 15. Stream Editor (sed)

 16. Programy interaktywne
  Komenda read
  Instrukcja selekt

 17. Funkcje

 18. Komenda Steep

 19. Jeżeli skrypt nie działa? (debugging)

Metodologia pracy podczas szkolenia linux programowanie bash:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2 dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

2-3 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

7-8 styczeń
5-6 luty
4-5 marzec
6-7 kwiecień
6-7 maj
3-4 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1600 zł / osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia Linux programowanie w powłoce BASH program szkolenia linux programowanie w powłoce bash

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte - druk zgłoszenia na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left