Zapraszamy na nowe szkolenie w KM Studio – Zarządzanie zakupami – szkolenie dla działów zakupów. Szkolenie prowadzimy w formie otwartej i zamkniętej.

Szkolenie zarządzanie zakupami uczy i ćwiczy wszystkie procesy wykonania zakupów w organizacji: Proces Inicjowania; Proces planowania projektu; Proces realizacji projektu; Proces monitorowania projektu; Proces zakończania projektu. Trening  dla działu zakupów  uczy również jak osiągać założone cele projektu nie ulegając negatywnemu wpływowi i nie wywołując agresji.

Szkolenie dla działu zakupów służy także opanowaniu sztuki negocjacji, uczy przygotowania i prowadzenia negocjacji zakupowych.

W aspekcie zarządzania, kursanci pracują nad następującymi zagadnieniami: struktura: cel-plan-przydział zadań -kontrola i reakcja na nieosiąganie celu.

W aspekcie zarządzania projektem  kursanci przeprowadzają własny projekt zakupowy. Począwszy od tworzenia Karta Projektu, ustalanie dla projektu celów w formie SMART ; tworzenie planu kierowania projektem: głownie w aspekcie, zakresu, kosztów i czasu, lecz także jakości, komunikacji, ryzyka, zarządzanie zespołem projektowym, komunikowanie się ze wszystkimi interesariuszami,

W aspekcie współpracy z dostawcami uczestnicy poznają sposoby challengowania dostawców oraz negocjacji z dostawcami. Uczestnicy rozumieją czym jest BATNA, posługują się modelem harwardzkim w negocjacji zakupowych,  uczą się wywierać wpływ społeczny w toku negocjacji.

Wszystkie informacje na temat szkolenia znajdziecie Państwo na stronie