szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia access, access szkolenia, access, szkolenia bazy danych, bazy danych szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie Bazy danych szkolenia, kursy, szkolenie Access

Szkolenie Access - operacje podstawowe - wprowadzenie do baz danych

Opis szkolenia:

Szkolenie MS Access operacje podstawowe przeznaczone jest dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z bazami danych i środowiskiem MS Access. Uczestnicy szkolenia Microsoft Access operacje podstawowe nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej baz danych, oraz aplikacji MS Access. Podczas szkolenia dowiecie się Państwo co jest baza danych, jakie są typy danych, tworzyć formularze, tworzyć raporty, tworzyć kwerendy.

Program szkolenia MS Access - operacje podstawowe:

 1. Wprowadzenie do Baz Danych i MS Access
  - Środowisko pracy w MS Access
  - Obiekty, widoki
  - Tabele i pola
  - Relacje
  - Relacyjne bazy danych - nierelacyjne bazy danych

 2. Praca z istniejącymi bazami danych
  - Dodawanie rekordów do bazy danych
  - Zaznaczanie rekordów do bazy danych
  - Dostosowanie tabel (szerokość kolumn i wysokość wierszy)
  - Blokowanie i ukrywanie kolumn
  - Kopiowanie danych
  - Usuwanie danych
  - Przenoszenie danych
  - Obsługa formularzy podstawowych i podrzędnych do wprowadzania danych
  - Wyszukiwanie rekordów, sortowanie, filtrowanie
  - Tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna MS Word/
  - Obiekty baz danych: prezentacja i zasady projektowania relacyjnych baz danych

 3. Tworzenie tabeli - indeksy i ich zastosowania - reguły sprawdzania poprawności w tabelach
  -
  Typy danych
  - Import eksport danych (różne formaty eksportu i importu danych)
  - Formaty i maski wprowadzania danych
  - Relacje - typy powiązań między tabelami
  - Sortowanie, filtrowanie danych
  - Wyszukiwanie danych


 4. Formularze
  - Tworzenie i modyfikowanie struktury formularzy
  - Używanie różnych obiektów kontrolnych
  - Pola z listą wyboru, pod formularze
  - Wyświetlanie podsumowań - otwieranie pod formularzy w nowym oknie - ustalanie wartości domyślnych kontrolek - zmiana widoków formularza

 5. Kwerendy
  - Możliwości kwerend w zakresie filtrowania, sortowania, łączenia informacji z różnych tabel, grupowania, parametryzowania, obliczania nowych wartości
  - Właściwości kwerend
  - Kwerendy dopisujące, usuwające, tworzące tabele
  - Kwerendy krzyżowe
  - Odnajdowanie duplikatów
  - Odnajdowanie niedopasowanych danych

 6. Raporty
  - Raporty wyliczeniowe, grupujące, podsumowujące
  - Wykresy na raportach
  - Numeracja rekordów w grupach - tworzenie raportów wielokolumnowych - tworzenie szablonów raportów - tworzenie własnych kontrolek "label"

 7. Zabezpieczanie bazy danych
  - Tworzenie użytkowników i grup użytkowników
  - Modyfikacje struktury raportów
  - Porządkowanie i grupowanie danych
  - Eksport i import danych
  - Eksportowanie tabel i zapytań
  - Eksportowanie raportów jako migawki (snapshot)
  - Eksportowanie raportów do Microsoft Word
  - Importowanie danych z innych baz danych
  - Import plików tekstowych (CSV)
  - Importowanie arkuszy Excela
  - Łączenie tabel z innych baz danych

Metodologia pracy podczas szkolenia Access (Microsoft Access):

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

Czas trwania: 14 godzin / 2dni
Status szkolenia: otwarte zamknięte
Najbliższy termin:

2-3 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

9-10 styczeń
11-12 luty
11-12 marzec
8-9 kwiecień
13-14 maj
10-11 czerwiec

do uzgodnienia
Cena: 1300 zł/osoba

do uzgodnienia

pobierz program szkolenia Access operacje podstawowe program szkolenia access podstawy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte druk zgłosenia na szkolenieSzkolenie MS Access - operacje zaawansowane

Opis szkolenia:

Szkolenie Access operacje zaawansowane przeznaczone jest dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat baz danych i środowiska MS Access. Uczestnicy szkolenia MS Access operacje zaawansowane powinni posiadać elementarną wiedzę na temat baz danych i MS Access

Program szkolenia MS Access operacje zaawansowane


 1. Podstawy teorii relacyjnych baz danych
  - Pojęcie relacji - omówienie typów relacji,
  - Tabela, wiersz, kolumna,
  - Klucze, klucze obce i powiązania między tabelami,
  - Typy danych, dobór typów,
  - Anomalie i postaci normalne.
 2. Kwerendy - operacje zaawansowane
  - Krzyżowe,
  - Aktualizujące,
  - Tworzące tabele,
  - Dołączające rekordy,
  - Usuwające rekord,
  - Tworzenie kwerend przy pomocy języka SQL,
  - Proste zapytania - konstrukcja SELECT,
  - Wybieranie wierszy - klauzula WHERE,
  - Porządkowanie danych - klauzula ORDER BY,
  - Klauzule LIMIT, OFFSET,
  - Operacje teoriomnogościowe,
  - Łączenie wielu tabel.
 3. Formularze - operacje zaawansowane
  - Projekt formularza,
  - Właściwości i zastosowanie formantów,
  - Pod formularz.
 4. Raportowanie - operacje zaawansowane
  - Projekt raportu,
  - Grupowanie danych,
  - Wykresy.
 5. Dodawanie i modyfikacja danych przy użyciu języka SQL
  - Dodawanie danych - INSERT,
  - Modyfikacje danych - UPDATE,
  - Usuwanie danych - DELETE.
 6. Projektowanie baz danych na przykładzie
  - Proces projektowania baz danych,
  - Notacje schematów baz danych,
  - Wzorce projektowe.
 7. Import i eksport danych
  - Praca z plikami tekstowymi oraz plikami MS Excel.
 8. Administracja bazy
  - Użytkownicy, grupy, uprawnienia,
  - Definiowanie własnego menu,
  - Kompaktowanie oraz naprawa bazy danych,
  - Instalacja.
 9. Makra i zdarzenia
  - Zdarzenia i ich wykorzystanie,
  - Makra,
  - Wprowadzenie i najprostsze procedury VBA.


Metodologia pracy podczas szkolenia MS Access operacje zaawansowane

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

Czas trwania: 14 godzin / 2dni
Status szkolenia: otwarte zamknięte
Najbliższy termin:

25-26 wrzesień
23-24 październik
27-28 listopad
18-19 grudzień


do uzgodnienia
Cena: 1500 zł/osoba

do uzgodnienia

pobierz program szkolenia Access operacje zaawansowane program szkolenia access podstawy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte druk zgłosenia na szkolenie

bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left